Medlemsförmåner

MHRF-försäkringen

MHRF-försäkringen

Författare: Admin (Stefan Atterhall)/den 6 mars 2014/Kategorier: Medlemsförmåner

MHRF-försäkringen (uppdaterad 2016-12-30)

Allmän information:

Club Alfa Romeo är ansluten till MotorHistoriska RiksFörbundet, MHRF. Det innebär bl.a. att CAR ordnar besiktning av klubbmedlemmarnas bilar för den excellenta försäkring som MHRF sköter tillsammans med Folksam.

 

Försäkringen är tillgänglig för minst 20 år gamla fordon, i originalskick eller med smärre tidstypiska förändringar. Fordonet får endast användas i hobbysyfte, aldrig som bruksfordon, det fordras att bilägaren har en vardagsbil och det finns krav på bilens förvaring och utrustning. Kostnaden är för närvarande från 770:- per år för helförsäkring, för bilar av de vanligaste årsmodellerna.

 

Bilar som byggts om, till vad MHRF kallar ”avvikande utförande”, kan numera också försäkras, till en högre premie, se MHRF:s hemsida för mer information. Observera dock att klubben kan ha högre krav på originalskick än vad MHRF har!

 

Ansökan:

Utförlig information om alla försäkringsformer, premier m.m. finns på MHRF:s hemsida, www.mhrf.se/forsakring. Där finns också en förteckning över alla besiktningsmän. Om närmsta CAR-besiktningsman bor opraktiskt långt borta, är det ofta möjligt nyttja besiktningsman tillhörig annan MHRF-ansluten klubb.

 

Från hemsidan kan du också ladda ned ansökningsblankett. Där finns även möjlighet att sköta ansökan “digitalt”, så att du kan fylla i, bifoga bilder och skicka din ansökan direkt från din dator.

 

Fotografera bilen, fyll i ansökan och avtala tid med besiktningsmannen. Han går genom bilen och upprättar ett protokoll, som beskriver bilens skick. Ansökan, bilder och protokoll skickas till CAR:s MHRF-ansvarige, som om allt verkar bra, tillstyrker och sänder till MHRF för slutlig bedömning.

 

Om du har frågor, ring inte Folksam, utan kontakta MHRF-ansvarig i Club Alfa Romeo, eller närmaste besiktningsman.

 

Fotografier:

Avsikten med bilderna till MHRF-försäkringen är att de skall dokumentera bilens skick, vilket är nog så viktigt om en skada skulle inträffa. Det ligger alltså i bilägarens intresse att ordna fram bra bilder! Hemsidan och ansökningsblankettens baksida visar att det inte krävs något märkvärdigt, endast tydliga bilder av bilens samtliga fyra sidor, inredning samt motor- och bagageutrymme. Bilderna skall vara av god kvalité och utskrivna på arkivbeständigt fotopapper. Format minst 10x15 cm, fler bilder utskrivna gemensamt på A4 accepteras också. (Klicka på bilderna nedan för att se exempel på bra och dålig bild)

 

 

Avgift:

CAR tar i samband med ansökan ut en engångsavgift på 200:- för klubbens kostnader för att administrera MHRF-försäkringen. Om besiktningsmannen måste åka iväg för att utföra besiktningen får han och bilägaren komma överens om ersättning för resekostnaderna.

 

Besiktning:

Granskningen sker efter ett protokoll sammanställt av MHRF, och är en redovisning av bilens skick. På MHRF är man allergisk mot rost, så det är ingen idé komma med en murken bil, hur tidstypisk den än må vara... Brand är en av de värsta skadeorsakerna och följaktligen godkänds ej torra, spruckna eller dåligt fastsatta bränsleslangar, så se över bensinförsörjningen före besiktningen.

 

Krav på utrustning.

Fordonet måste ha batterifrånskiljare (huvudströmbrytare) och eldsläckare. Mer info på MHRF:s web-sida under rubriken ”Villkor”.

 

Krav på förvaring.

MHRF har strikta krav på hur bilarna förvaras. De skall stå i låst utrymme då de inte används, vilket t.ex. innebär att nattförvaring i ”carport” inte är godkänt. Mer info finns på MHRF:s hemsida.

 

Ägaren är också viktig:

De låga premierna i MHRF-försäkringen bygger på att få skador inträffar. Det försöker man säkerställa genom att endast försäkra bilar ägda av verkliga entusiaster, folk som känner för sin bil, är rädd om den, kör och sköter den på rätt sätt. Det innebär givetvis att MHRF-försäkringen är personlig, den följer inte automatiskt med bilen vid försäljning!

 

Det är en förmån att godkännas för MHRF-försäkring, och det är upp till bilägaren att visa att hon/han är värdig förtroendet.

 

Fler frågor?

Mer information kan du få från klubbens besiktningsmän eller MHRF-ansvarig i CAR, Björn Sandberg, Hangarvägen 3, 183 66 TÄBY. orso@bredband.net. 08-756 6787.

Antal visningar (6927)/Kommentarer (0)

Blivande partner?

Är du intresserad av att samarbeta med oss?

Vill du erbjuda våra medlemmar rabatt? Välkommen att kontakta Torbjörn Wulf på adressen torbjorn@racelane.se!