Nyheter

Kallelse till årsmöte 3:e mars i Stockholm

Kallelse till årsmöte 3:e mars i Stockholm

Författare: Admin (Charlotte Jacobson)/den 1 februari 2018/Kategorier: Nyheter, Utrop (icke medlem), Utrop (medlem)

Betygsätt denna artikel:
Inga betyg

Kallelse till årsmöte Club Alfa Romeo Svezia.

 

Härmed kallas medlemmarna i Club Alfa Romeo Svezia till årsmöte lördagen den 3:e mars 2018 klockan 16.00.

Årsmötet hålls denna gång på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15, 69 04, Solna.

Följande punkter skall enligt klubbens stadgar behandlas på årsmötet:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.

12. Styrelsens förslag till stadgeförändringar av §14, §22 och §23.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse.

15. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse.

16. Val av två revisorer för en tid av ett 1år. I detta val får inte föreningens styrelseledamöter delta.

17. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1år, av vilka en skall utses till ordförande.

18. Övriga frågor.

I samband med middagen på Hotell Radisson i Frösundavik kommer styrelsen att dela ut två förtjänstecken i form av klobbens ”Röda nål.” De tilldelas medlemmar som utfört speciellt förtjänstfulla insatser till klubbens gagn.

Dessutom kommer styrelsen att dela ut årets renoveringspris i samband med middagen. Ett under året nyinstftat pris för medlemsbidrag till Klöverbladet, kommer också att delas ut.

På hemsidan kommer löpande information, bland annat om motioner till årsmötet att läggas upp.
Årsmöteshandlingarna finns att ladda ned här:
http://www.alfaromeo.org/Klubbinfo/Formaliaförklubben.aspx

Styrelsen

Övrig info:
RADISSON BLU ROYAL PARK HOTEL, STOCKHOLM, SOLNA
Frösundaviks Allé 15
P.O. Box 4026
SE - 169 04, Solna, Sweden

www.radissonblu.com

Tel: +46 (0)8 624 55 00
Fax: +46 (0)8 85 85 66
Email: info.royalpark@radissonblu.com
RESERVATIONS 
Tel: 020 238 238 (Sweden)
Email: reservation.royalpark@radissonblu.com

 

Antal visningar (675)/Kommentarer (0)

Taggar:

Please login or register to post comments.