Nyheter

Kallelse till extra årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte.

Den 19 augusti 2017 kl 19:00 i Hällekis.

Författare: Admin (Charlotte Jacobson)/den 14 juli 2017/Kategorier: Nyheter, Utrop (medlem)

Betygsätt denna artikel:
4.7

Kallelse till extra årsmöte.

Styrelsen i Club Alfa Romeo Svezia kallar härmed till extra årsmöte i anslutning till middagen vid dubbelmötet på Kinnekulle den 19:e augusti, 2017. Middagen kommer att hållas på Carinas Kök & Bar i Hällekis kl 19:00.

Bakgrunden till detta är att styrelseledamoten Kenneth Larsson lämnar styrelsen i samband med att han flyttar till USA under augusti månad och att en ersättare skall utses.

Valberedningen föreslår Sune Karlsson, Örebro som ny ledamot i styrelsen, vilket skall behandlas av det extrainkallade årsmötet. 

Enligt föreningens stadgar, kan endast aviserad punkt behandlas vid ett extra årsmöte, vilket innebär att mötet sannolikt blir kort. Här hittar du föreningens Stadgar.

Anmäl deltagande här i aktivitetskalendern, vilket underlättar upprättande av röstlängd. Endast medlems som erlagt medlemsavgiften för 2017 har rösträtt på stämman. Den som kommer oanmäld till det extra årsmötet ska ha med medlemskort.

Att delta i det extra årsmötet är kostnadsfritt. Den som också vill delta i middagen anmäler sig separat till det evenemanget i aktiviteteskalendern..

Dagordning extra årsmöte:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Ärende att behandla vid det extra årsmötet. Eftersom klubbens nuvarande styrelseledamot (och kassör) Kenneth Larsson kommer att flytta utomlands, har styrelsen bett valberedningen föreslå dennes ersättare i styrelsen. Valberedningen föreslår Sune Karlsson som ersättare för Kenneth Larsson.
  6. Årsmötets omröstning.
  7. Mötets avslutande.

Vänligen,
Styrelsen

 

Antal visningar (1848)/Kommentarer (0)

Taggar:

Please login or register to post comments.