Svar till: To KB or not to KB

Published by Claes-Peter Lindner on

Forum Allmänt To KB or not to KB Svar till: To KB or not to KB

#12656

svårt att sia om. Har det inte gjorts, eller åtminstone föreslagits en kund/markandsundersökning av detta? Som Sune påpekar så finns det säkert mer än 1000 medlemmar i denna klubb som varken hänger på hemsidan eller banmöten. Vad tycker dessa?

 

Classe. (Oo=V=oO) 1600 GTj 1300 GTj