Svar till: To KB or not to KB

Published by Arvid Müllern-Aspegren on

Forum Allmänt To KB or not to KB Svar till: To KB or not to KB

#12661

En sak till angående konceptet “tidning”, och varför det fortfarande är relevant 2014:

En tidning eller ett magasin utgör ett urval av material, sammanställt av en redaktör eller redaktion som gör aktiva val om vad som kommer med och vad som inte kommer med, och som redigerar materialet till en viss standard och i enlighet med en viss stil. Detta ger “informationspaketet” en sammanhållning, ton och specifik kontext som man vanligtvis inte kan uppnå i ett forum eller en wiki, och gör det till något mer än bara text och bilder.

En tidning eller ett magasin kommer vid ett specifikt tillfälle, med ett specifikt intervall. Det gör det till något att se fram emot, något att planera utifrån och något att förhålla sig till.

En tidning eller ett magasin är en fast plattform, på ett annat sätt än ett forum eller en wiki. Dels för att när något är tryckt så är det för evigt, dels för att det utgör ett kvalitetssäkrat (till arbiträr nivå av kvalitet) sammanhang där inte vad som helst kommer med. Detta skänker en viss prestige till de som bidrar med material, och ett större engagemang och fokus hos de som konsumerar tidningen, och i växelverkan kan dessa två saker förstärka varandra.


Alla punkter ovan är lika applicerbarbara på en periodisk, digital publiktion som en tryckt på papper, men räckvidden på en digital publikation är sannolikt betydligt lägre, och pappersformatet förmedlar fortfarande en överlägset högre aura av prestige och seriositet. Och så kan man ha papperstidningar liggande på toaletten, till glädje för både familj och gäster!