Svar till: To KB or not to KB

Published by Peter Braun on

Forum Allmänt To KB or not to KB Svar till: To KB or not to KB

#12679
Peter Braun
Deltagare

    Tack Stefan för dina utlägg. Uppskattar din saklighet i diskussionen. Som det är nu så finns det många som är med enbart för tidning som skapar klubbtillhörighet. Däremot så tål det helt klart att diskuteras var nivån skall ligga på KB. Som det är nu så har vi kan vi säga skurit ner på utgifterna då vi inte har en redaktör i den bemärkelsen som förut. Vi kunde haft det redan nu men vi ansåg det som för dyrt. Just nu så stöttar Torbjörn Tommy vad gäller nyheter och artiklar. Det har han gjort i alla fall. Vi har heller inte samma krav att Tommy skall skriva artiklar som det varit förut. Om vi vill ha en bra KB med bra material så hänger det mycket på oss. Ett annat sätt att kanske kunna skära ner på kostnaderna är att se över tryckeri. Det kanske skulle vara billigare att trycka digitalt då man betalar mer per styck. Kör man konventionellt tryck så är själva “uppstarten ” som kostar. Skall se vad jag kan göra då jag jobbar innom den digitala branchen hos en leverantör av maskiner. Min åsikt är även att då vi är en ideell förening så skall ingen ha så pass mycket uppgifter att den inte klarar av det eller orkar det. Jag vet att det kanske inte alltid varit så men en faktor kan vara att man tar på sig mycket för att man tycker det är skoj. Sedan kommer verkligen verkligheten ifatt. Alla andra har dock då redan vant sig vid att man gör allt jobb och uppfattar inte varningssignalerna.