Svar till: To KB or not to KB

Published by Peter Braun on

Forum Allmänt To KB or not to KB Svar till: To KB or not to KB

#12698
Peter Braun
Deltagare

Inlägg av Aris Stamos på 2014-06-15 12:31

Inlägg av Stefan Atterhall på 2014-06-11 21:53

Inlägg av Peter Braun på 2014-06-11 20:16

Men det kan även vara så att många inte är intresserade av massa träffar och engagemang utan bara vill ha sin tidning. Det får man också acceptera. Det är inte allt för ovanligt med lågt deltagande vid engagemang. 

Är vi en bilklubb eller en tidning?

Jag börjar ställa mig själv samma fråga, är klubben en intresseorganisation för boktryckarkonsten eller en motorklubb för en speciell märkesanda. Vart ligger balansen?

Ursäkta men vad har boktryckarkonst med att ha en bra tidning?  Att ha bra banträffar som vi har nu där det inte änns krävs att man skall ha en Alfa eller änns vara intresserad av märket utesluter inte att vi har KB. Kan vi inte satsa på båda? Vi har olika ambitionsnivå i klubben med olika intressen. Jag värdesätter en kanske inte lika aktiv medlem men med stort hjärta för märket lika mycket eller mer än en som bara vill vara med för banmötenas skull och inte kör Alfa och kanske inte änns är intresserad för märket. Vi har en salig blandning med folk. Det är bara att acceptera det. Har inget med boktryckarkonst. Att skriva en artikel eller skicka filer till tryckeriet är ingen boktryckarkonst på speciellt hög nivå.