Svar till: Bilvård – handtvätt hemma?

Published by Benny Steen on

Forum Allmänt Bilvård – handtvätt hemma? Svar till: Bilvård – handtvätt hemma?

#13099
Benny Steen
Deltagare

det är inte “förbjudet” om man står på gräsmatta eller grus. 

det är främst dagvattenbrunnarna man skall undvika att  spolvatten rinnet ner i.