Svar till: Bilvård – handtvätt hemma?

Published by Hans-Ulric Josefsson on

Forum Allmänt Bilvård – handtvätt hemma? Svar till: Bilvård – handtvätt hemma?

#13122

Inlägg av Arvid Müllern-Aspegren på 2014-08-21 22:52

Ett vanligt regn löser inte alls lika mycket och samma sorters smuts som riktig tvätt (därav tvättbehovet!). För det andra så är det inte naturen i allmänhet som är orsaken till att tvätt på gatan är olämpligt, i den mån det kan anses olämpligt, utan specifikt att man inte vill ha ner tvättvattnet i dagvattenbrunnarna, så att hela stadens biltvättgifter  samlas och koncentreras i något vattendrag.

Tvättar du på en gräsmatta eller dylikt binds skiten lokalt i jorden, istället för att gå ut direkt i vattensystemet. Därför är det att föredra, om möjligheten finns. 

Jo det där förstår jag och beträffande dagvattenbrunn saknar vår gata det utan vattnet rinner ner i ett dike. Det är oftast så det ser ut i Nacka.

Alfa Romeo och Maserati från 60-, 70-, 90- och 00-talet