Svar till: CAR-styrning framöver

Published by Robert Hultman on

Forum Allmänt CAR-styrning framöver Svar till: CAR-styrning framöver

#13878
Robert Hultman
Deltagare

Dan-Eriks inlägg tycker jag är ett viktigt och offensivt initiativ för klubbens utveckling. Vi har som sagt en lång och stolt historia. Vi har en livaktig banmötesverksamhet och också en relativt livaktiv “social verksamhet” med träffar av olika slag. Vi har haft en bitvis livaktig debatt om Klöverbladets vara eller inte vara här på forumet, eller åtminstone om dess roll och ambitionsnivån. Faktum är ändå att det är en ganska liten andel av medlemmarna som är aktiva – i den meningen att de är med på möten och gör sin röst hörd här.

För oss som är mer aktiva framstår det som ett “misslyckande”. Men det är inte helt säkert att det är så. Kanske är de passiva medlemmarna nöjda med att läsa Klöverbladet och vad som skrivs på forumet. Kanske är deras vardag sån att de inte har möjlighet att delta i aktiviteter men ändå vill ha del av något slags gemenskap. Det är svårt att veta.

Man skulle kunna fråga alla medlemmar vad de tycker. (Gjordes inte någon form av medlemsenkät för något år sedan?) Men enkätundersökningar är inte enkla att genomföra och ännu svårare att tolka. Jag tror personligen att vi måste köra “trial and error-metoden” för att se vad som är en verksamhet som motsvarar medlemmarnas önskemål och som gör att de är beredda att engagera sig.

En sådan “prova-sig-fram-strategi” kan dock inte vara ostrukturerad, utan måste baseras på vad vi vet om medlemmarna och ha någon tanke om hur resultaten /deltagandet ska utvärderas.

Detta sagt för att jag kan tänka mig att ytterligare en roll i styrelsen skulle vara bra. En roll som “ansvarig för verksamhetsutveckling”. Kanske kan det vara ett ansvarsområde som kan läggas på den träffansvarige. Men det riskerar också att göra uppgiften för tung. Man kan naturligtvis invända att “verksamhetsutveckling” är en av styrelsens viktigaste uppgift som kollektiv. Men jag tror att uppgiften att bereda beslutsunderlag är så pass betungande att det vore idé att utse en ledamot med särskilt ansvar för den saken.

 

Stockholm