Svar till: Avsked efter 15 år

Published by Robert Hultman on

Forum Allmänt Avsked efter 15 år Svar till: Avsked efter 15 år

#14835
Robert Hultman
Deltagare

Att 500 kronor kan vara för dyrt i vissa skeden i livet får man ha respekt för. Avgiften ska vara på en nivå så att den bekostar klubbens verksamhet, varken mer eller mindre. Hur långt 500 kronor räcker beror naturligtvis på hur många som betalar.

Det är ganska många som betalar avgiften senare än i januari. I och med att styrelsen beslutat att alla som var medlemmar vid årsskiftet får nummer ett av Klöverbladet har vi i princip infört möjligheten till senare betalning. Det händer ju egentligen ingenting i januari som kräver att man har betalt medlemsavgiften.

En skiktad medlemsavgift tror jag personligen inte på. Vi har det i någon mening som Håkan påpekar. Banåka och tävlingsserien är inte inkluderad i medlemsavgiften. Det kan kanske vara värt att diskutera och skissa på olika modeller för sådana medlemskap. Men jag ser en risk att vi går från att vara en klubb till att bli en butik. En butik där man går in och betalar för det man vill ha. Webb men inte Klöverblad, pizzaträff men inte årsmöte osv.

Tyvärr tycker jag att butik-tänket dyker upp väl ofta här på forumet. Man vill att klubben, styrelsen eller någon annan ska fixa det man vill ha. Det är naturligtvis både tillåtet och bra att man har önskemål och förslag. Men i en förening har man också ett eget ansvar för att förverkliga det man vill. Det är skillnaden mot en butik.

Man kan föreslå saker här på forumet och hoppas att styrelsen eller andra mer aktiva medlemmar förverkligar dem. Man kan skriva en motion till årsmötet och få ett beslut på att det ska göras. Det tar lite tid men blir å andra sidan “lag”. Men vad många inte tycks tänka på är att man kan göra det själv också. Håkan Andersson och Axel Lindgren drog igång träffarna på Röda Caféet. Det är ett lysande exempel. Fråga dem och jag är övertygad om att de kommer att svara att det inte var särskilt svårt.

Tvärtemot vad många tycks tro är det högt i tak i Club Alfa Romeo och gott om plats för initiativ och aktiviteter. Kontakta styrelsen om du vill ha stöd eller officiell “klubbstämpel” på dina aktiviteter.

Stockholm