CAR-styrning framöver

Published by Dan-Erik Hansson on

Forum Allmänt CAR-styrning framöver

Visar 10 inlägg - 1 till 10 (av 10 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #13877
  Dan-Erik Hansson
  Deltagare

   Funderingar om att anpassa styrningen av CAR för att bättre möta verksamheten idag och i framtiden.

   CAR har stolta traditioner och många stolta medlemmar. Några medlemmar är dessutom eldsjälar som drivs av dels kärlek till Alfa Romeo och dels att skapa gemenskaper som alla medlemmar kan dra nytta av. För mig är den viktigaste uppgiften för kommande styrelse att leta upp och bjuda in kommande eldsjälar (de vet kanske inte ens om de är eldsälar) och att aktivt stötta dessa.

   Det finns också andra traditioner; hemsida, KB, banmöten, putsträffar, fikaträffar, studiebesök och omfattande researrangemang. Även om CAR har 1500 medlemmar så är det bara en bråkdel som deltar aktivt och i många fall flera olika typer aktiviteter.

   Gemensamt för alla aktiviteter är att det krävs någon som engagerar sig lite mera för att det skall bli av. Idag vet vi att många som engagerat sig djupt också känt att det blivit för mycket av det goda och att det därför inte längre är lika kul och därför blir svårt och jobbigt att prioritera. Det som en gång var kul har blivit ett tvång. Således, det viktigaste för ny styrelse är att ha kul och se till att arbetsbelastningen på eldsjälarna blir lagom samt att introducera nya eldsjälar.

   Hur skall då detta gå till undrar nu vän av ordning och kanske även annan läsare som orkat så här långt? Svaret är kanske här:

   Styrelsens ledamöter ska ha ett tydligt ansvarsområde som passar intresse och kunskaper. I stadgarna står det att det skall finnas ordförande och vice, kassör och sekreterare. Årsmötet väljer ordf och v. ordf samt ledamöter som konstituerar sig internt till olika poster. Jag vill se följande roller i en ny styrelse (utan att göra våld på stadgar):

   1.       Ordförande

   2.       Kassör

   3.       Sekreterare

   4.       Kommunikationsansvarig

   5.       Webansvarig

   6.       Träffansvarig

   7.       Banmötesansvarig

   Som synes är v.ordf. inte nämnd utan den posten innehas av någon som även har en av posterna 2-7.

   Vad innehåller då rollerna? Jo följande.

   Kassören förvaltar våra pengar och ser till att det är vettig balans i spenderingar och intäkter.

   Sekreteraren ser till att styrelsemöten blir dokumenterade samt sprider kunskap om styrelsens vedermödor till medlemmarna på web och i klubbtidning.

   Kommunikationsansvarig ser till att hemsidan innehåller aktuell information samt att Klöverbladet blir utgivet. Ansvarar för att hemsidan utvecklas så att kommunikationen blir effektiv. Det skall balanseras och kopplas till sociala medier av olika slag.
   Kommunikationsansvarig skall bygga en grupp under sitt befäl som hanterar de redaktionella uppgifterna för hemsida och klubbtidning samt fördela annonsering.

   Webansvarig hanterar utveckling av den tekniska plattform som hemsidan bygger på och prioriterar i vilken ordning utvecklingsstegen tas. Dagens plattform verkar ibland tung men har stor potential för att bli enklare, smartare, ja rent ut sagt riktigt bra.
   Webansvarig skall sätta ihop en liten grupp att basa för som också hanterar modereringen.

   Träffansvarig tar hand om alla goda förslag på träffar som medlemmar hittar på, sprider information om vilka evenemang som klubben vill delta i, hjälper och stöttar vid genomförande av träffar. Träffansvaring ska sätta ihop ett gäng lokala träffbefäl av typen gammal hederlig Klubbmästare.

   Banmötesansvarig är aktiv i Banmötesgruppen och säkerställer minst 5 banmöten/tävlingsdagar per år.

   Hela det här paketet tycker jag att valberedningen ska ha i bakhuvudet när ny ordförande, vice ordf och nya ledamöter nu ska rekryteras.

   #13878
   Robert Hultman
   Deltagare

    Dan-Eriks inlägg tycker jag är ett viktigt och offensivt initiativ för klubbens utveckling. Vi har som sagt en lång och stolt historia. Vi har en livaktig banmötesverksamhet och också en relativt livaktiv “social verksamhet” med träffar av olika slag. Vi har haft en bitvis livaktig debatt om Klöverbladets vara eller inte vara här på forumet, eller åtminstone om dess roll och ambitionsnivån. Faktum är ändå att det är en ganska liten andel av medlemmarna som är aktiva – i den meningen att de är med på möten och gör sin röst hörd här.

    För oss som är mer aktiva framstår det som ett “misslyckande”. Men det är inte helt säkert att det är så. Kanske är de passiva medlemmarna nöjda med att läsa Klöverbladet och vad som skrivs på forumet. Kanske är deras vardag sån att de inte har möjlighet att delta i aktiviteter men ändå vill ha del av något slags gemenskap. Det är svårt att veta.

    Man skulle kunna fråga alla medlemmar vad de tycker. (Gjordes inte någon form av medlemsenkät för något år sedan?) Men enkätundersökningar är inte enkla att genomföra och ännu svårare att tolka. Jag tror personligen att vi måste köra “trial and error-metoden” för att se vad som är en verksamhet som motsvarar medlemmarnas önskemål och som gör att de är beredda att engagera sig.

    En sådan “prova-sig-fram-strategi” kan dock inte vara ostrukturerad, utan måste baseras på vad vi vet om medlemmarna och ha någon tanke om hur resultaten /deltagandet ska utvärderas.

    Detta sagt för att jag kan tänka mig att ytterligare en roll i styrelsen skulle vara bra. En roll som “ansvarig för verksamhetsutveckling”. Kanske kan det vara ett ansvarsområde som kan läggas på den träffansvarige. Men det riskerar också att göra uppgiften för tung. Man kan naturligtvis invända att “verksamhetsutveckling” är en av styrelsens viktigaste uppgift som kollektiv. Men jag tror att uppgiften att bereda beslutsunderlag är så pass betungande att det vore idé att utse en ledamot med särskilt ansvar för den saken.

     

    Stockholm

    #13879
    Dennis Mollberg
    Deltagare

     En enkätundersökning är nog lättare att tolka om man har ett fält där man kan fylla i vad man tycker övrigt eller förslag.

      

     Som småbarnsförälder räcker inte tiden till några stora engagemang men jag tänkte försöka skriva en artikel till varje kb, troligen mest tekniska. 

     Det är inte alltför tidskrävande och jag tror nog flera skulle kunna om man bara kom till skott.

     Varför inte ta tillfället att skriva om en projektbil istället för att skriva om det direkt på nätet?

      

     Mvh

     #13880
     Håkan Andersson
     Deltagare

      Bra att frågan tas upp redan nu. Det är viktigt att dessa områden täcks av styrelsen. En risk med att styrelseledamöterna knyts fast till olika områden är att “eldsälar” med ett brett engagemang inte ser sej välkomna och väljer att lämna styrelsen eller att inte ställa upp som kandidater. Siffran 1500 medlemmar är, tror jag, den lägsta som jag sett under min långa tid som medlem. Vill minnas att vi varit uppe och nafsat i 2500 någon gång. Jag har också sett många “eldsälar” flamma upp och arbeta intensivt under några år för att så småningom falna eller i värsta fall explodera och gå upp i rök.

      Aktiviteter och tät kommunikation med medlemmarna och ett aktivt arbete att värva nya MÅSTE VARA HÖGSTA PRIORITET. Jag vet att medlemsantalet samvarierar med antalet sålda Alfor och att detta inte gör arbetsuppgiften lättare. Den stora mängden 156:or och 147:or borde borga för att projekt skulle kunna uppstå och därmed en ny generation mek- och raceintresserade skulle kunna vara på gång. Själv arbetar jag aktivt med att rädda “synd-om-bilar” och förlänga tiden till det att de skrotas ut i värsta fall efter en sista sväng som pundar- eller raggarbilar. Har gått från 116-bilar till 155:or och vidare till 156:or. Har blivit en förfärlig massa bilar med tiden. Bara en har gått direkt från mej till skroten (påkörd bakifrån) om jag inte räknar de tre som Marco tagit hand om. Av 37 stycken. Jag föreslår alltid den nye ägaren att bli medlem och komma på våra träffar. Det lyckas ibland…

      Vice ordförandeposten kom till i ett besvärligt läge när klubben för en tid i praktiken stod helt utan ledning. Liknande situationer kan uppstå igen och det är då bra att både ordförande och vice ordförande “är folkvalda” för att på detta sätt markera vikten av de båda positionerna. Att båda dessutom bör ha konkreta uppgifter i styrelsearbetet och inte bara representera klubben är för mej en självklarhet.

      Håkan i Fagersjö: 916 GTV och 166 3.0.

      #13881
      Sune Karlsson
      Deltagare

       Bra diskussion och viktiga frågor. Men tycker att det är lite för mycket detaljstyrning i Dannes förslag. Håller med om att detta är frågor som styrelsen (och hela CAR!) bör arbeta med men hur styrelsen organiserar sitt arbete måste vara upp till styrelsen.

       Går det så går det...

       #13882
       Dan-Erik Hansson
       Deltagare

        Tack för kommentarerna till förslaget, det är alltid intressant att ventilera föreningsfrågor.

        Några förtydliganden skulle jag vilja göra:

        • CAR har investerat mycket pengar i den nya hemsidan som varit efterfrågad länge. Sidan har en potential som är enorm men som hittills inte har blivit utnyttjad. En hel del ytterligare arbete återstår både att definiera vad som skal finnas och hur det ser ut samt att utveckla för leverantören. 
        • Hemsidan förmedlar nyheter, frågor och svar direkt men upplevs ibloand som lite svårt at bemästra.
        • Hemsidan har gjort hantering av betalningar MYCKET enklare att hantera för klubben.

        Men, hemsidan liksom Klöverbladet är inget om det inte fylls med innehåll och innehållet kommer från aktiva medlemmar som arrangerar och deltar i evenemangen eller berättar om sitt bygge eller skriver om sina problem. Således tycker jag att det är av största vikt att underlätta planering och genomförande aktiviteter och kommunikationen mellan alfisti. 

        Det som jag försöker få fram är att alla olika träffar, forum för erfarenhetsutbyte och möjlighet att få berätta om och visa upp det man just åstadkommit med sin Alfa är substansen iklubben. Men medlen att skapa allt detta ändrar sig över tiden (förutom behovet av eldsjälar). Utbudet av alternativa aktiviteter och kommunikationskanaler ökar hela tiden och CAR behöver synas och höras i bruset.
        På det sättet kom de fyra huvudområdena fram som jag tycker skall ha en tydlig beskyddare i styret.

        Givetvis behövs ett kontinuerligt tillflöde av nya medlemmar men det är faktiskt lättare att se till att behålla dagens än att hitta nya. (Och har vi en massa lättillgängliga evenemang så underlättas rekryteringen.)

        Detta är bakgrunden till förslaget i första inlägget som tillkom efter en hel del snackande, grillande och öldrickande under den fantastiska sommaren 2014.
        (Blev det tydligare? Skulle inte tro det va )

        #13883
        Stefan Atterhall
        Moderator

         Nu är vi ungefär en månad från årsmöte – är det inga fler som har tankar och idéer kring detta? 

         I/utanför garaget:
         - Giulietta Sportiva 1.4 TB 170 TCT -14
         - 147 GTA -03
         - 156 Sportwagon 2.5 V6 TI -04
         - Sprint Veloce 1.7 8V -87
         - Alfasud TI 1.7 8V -78

         #13884
         Björn Ek
         Deltagare

          Bra diskussion! Själv är jag inte så säker på att ett stort medlemsantal ska vara ett självändamål. För mig är Club AlfaRomeo Svezia en bilklubb och som sådan en naturlig plats för att träffa andra galningar som vill leka med bilar. Jag undrar om vi inte dragit på oss en lite för stor kostym och huvudskälet till att vara många är att ha råd att betala för den kostymen. Så lite av ett självspelande piano kanske… Jag har sagt det förr, om vi bara var trehundra medlemmar men alla var såna som kom på pizzaträffar, Skokloster, Tjolöholm, norrlandsträffar och givetvis banmöten så tror jag att det skulle fungera ungefär lika bra. 

          Vad gäller specifika styrelseroller så handlar det för min del också om att använda de eldsjälar vi har så klokt som möjligt. Har vi en eldsjäl som jobbar mycket med och brinner för till exempel hemsidan så är det i mina ögon en bra tanke att den personen sitter i styrelsen som webansvarig. Min upplevelse är att vi idag tar in bra folk i styrelsen men kanske utan att innan har funderat över vad de ska ha för roll i styrelsen. 

          Om det här kan vara ett sätt att dessutom dra ner antalet styrelsemedlemmar något är väl även det välkommet som en del i att anpassa kostymen. Fast jag tänker mig att vi vet mer om detta när vi får materialet inför årsmötet med den nya högupplösande kostnadsredovisningen som utlovades på förra årsmötet! 

          I spent a lot of money on booze birds and fast cars. The rest I just squandered.

          #13885
          Peter Braun
          Deltagare

           Bra tråd. Något att fundera på för oss i styrelsen. 

           #13886
           Igino Cazzola
           Deltagare

            Inlägg av Björn Ek på 2014-10-27 08:35

            …Själv är jag inte så säker på att ett stort medlemsantal ska vara ett självändamål…

            +1

            Jag är fullständigt Räserskadad

           Visar 10 inlägg - 1 till 10 (av 10 totalt)
           • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.