TävlingsPM Kinnekulle

Published by Dan-Erik Hansson on

Forum Bankörning TävlingsPM Kinnekulle

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #42964
  Dan-Erik Hansson
  Deltagare

   CAR Challenges ordningsman ber att få presentera

   PM för Träning och Tävling Kinnekulle Ring

    

   CAR Challenge Race 7 & 8, 2016-08-20 – 21

    

   Tävlingsledare                  Joakim Knutsson
   Teknisk chef                     Mattias Arvidsson              
   Domare                            Björn Ek / Daniel Holm
   Tidtagare                          Aris Stamos

    

   Banmötesansvarig           Sune Karlsson

    

   Allmänt
   Liksom vid banmötet 8e juli skall infart till depåplats under taket ske från bandepå. Utfart till banan sker genom maskindepån och hamburgervagnen rundas. 
   Släpvagnar skall parkeras utanför banan, antingen på gräsplanen före infartstunneln eller vid konferensbyggnaden mitt emot bandepån.
   Dragbilar som inte deltar i Putsträffen parkeras tillsammans med släpen. Dragbilar får inte parkeras i direkt anslutning till depåtaket.
   Med tanke på att Putsträffen pågår samtidigt kommer en större mängd bilar än vanligt att befinna sig i maskindepån. Challengeförarna måste föregå med goda exempel och ge plats åt övriga träffdeltagare.

    

   Träning av rullande start för tävlande och funktionärer sker som start av FT2 lördag och söndag. Startordningen baseras på tiderna från FT1 respektive dag.
   OBS! Eftersom passet är kort är det mycket viktigt att Dummy grid line up görs i god tid.

    

   Racetaxi
   Alla tävlande skall installera passagerarstol och säkerhetsbälten för att kunna delta i racetaxikörning 2016-08-20.
   Om det av någon anledning inte är möjligt att sätta in stol och bälten skall detta meddelas Tävlingsledning och Banmötesansvarig via e-mail.

    

   Vid Racetaxipassen tillåts ingen körning utan passagerare.

   Som framgår nedan kommer två Friträningar á 15 minuter och 2 Racetaxipass á 30 minuter att genomföras.
   För dem som inte kör racetaxi är avgiften 400 kr för lördagens två Friträningar. Racetaxiförare kör kostnadsfritt på lördagen. 

   Förarmöte
   Obligatorisk för alla förare, hålls kl. 08.30 vid Rallycrosstornet båda dagarna.
   Debriefing efter FT1 och FT2, 10 minuter efter avslutad träning. Inga förseningar, samling vid samma plats som förarmötet. Obligatoriskt för samtliga tävlande!

   Med tanke på att sammanstötningar sker i ökande omfattning uppmanas samtliga förare att:

   • Se till att det är bra sikt i backspeglarna
   • Lämna plats vid omkörningar
   • Vara extremt uppmärksamma vid varvningar
   • Hålla sig på eller innanför banmarkeringarna med alla hjul
   • Komma ihåg att vi är gentlemän och racar därefter

    

    

   Tidsschema 2016-08-20, preliminärt
   08.30             Förarmöte, obligatoriskt
   09.15-09.30   Friträning (FT1)
   09.40            Debrief, obligatoriskt
   11.00-11.30   Racetaxi
   12.50            Dummy grid line up
   13.00-13.15   Friträning (FT2) startar med rullande-start-träning
   14.15-14.45   Racetaxi

    

   Tidsschema 2016-08-21, preliminärt
   08.30            Förarmöte, obligatoriskt
   09.15-09.30   Fri träning (FT1)
   09.40            Debrief, obligatoriskt
   10.50            Dummy grid line up
   11.00-11.15    Fri träning (FT2) startar med rullande-start-träning
   11.25             Debrief, obligatoriskt
   13.00-13.15   Kval
   13.50             Dummy grid line up
   14.00-14.30   Race 7
   15.15-15.45   Race 8
   16.15            Prisutdelning 

   Slutligt tidsschema anslås på officiella anslagstavlan i sekretariatet.

    

   Besiktning
   Godkänd besiktning skall vara genomförd före Kval.
   Förare skall aktivt delta i och ha förifylld besiktningsblankett vid besiktningen. 

   Raceinformation

          Rullande start race 7

          Stillastående start race 8

          Line-up med dummygrid i bandepå 10 minuter innan FT2 och race, håll väl till höger så att Fast Lane hålls fri!

          Antal varv 13/11 (torrt/vått)

          Gällande flaggposter – informeras om på förarmötet

          Var resultaten anslås – informeras om på förarmötet

    

   Generell påminnelse – Gentlemannaracing
   Alla förare uppmanas att läsa igenom Serieinbjudan 2016, avsnitten ”Ojust körning” samt ”Bestraffningar”.
   Om du inte har (kvar) Serieinbjudan 2016 så kontakta challenge@alfaromeo.org

    

   Incidentrapporter
   Har bilar på fri träning, kval eller race varit i kontakt med varandra skall incidentrapport upprättas av förarna. Det samma gäller vid avåkning då bilen varit sandfålla eller motsvarande. Rapporterna inlämnas under tävlingshelgen till Teknisk chef. Incidentsrapport kan även behöva ifyllas i det fall någon förare uppträtt grovt oaktsamt på banan. Teknisk chef samlar in och arkiverar rapporterna.

    

   Ansvar
   Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, SBF, arrangören samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under träning och tävling inträffade skador, olycksfall och liknande

    

   Anmälda ekipage
   Preliminär startlista tillgänglig 1 vecka före tävlingen.
   Slutlig startlista anslås i sekretariatet.

   Checklista för tävland

   IInför besiktning

   Medlemskort, körkort samt licensutskrift.
   Ifyllt besiktningsprotokoll samt vagnbok.
   Montera/aktivera transponder

    

   Ha på plats i depån

   Brandsläckare märkt med startnummer
   Presenning (och oljematta)
   Saneringsmedel
   Uppsamlingskärl
   Informationsskylt förare/bil


   • Välkomna önskar Tävlingsledningen och Banmötesgruppen gm Comitato Challenge

    

   #42966
   Benny Steen
   Deltagare

    Uppar och har en fråga också:

    På långlopp som jag har deltagit i så har bränsle alltid förvarats på annan plats än bilarna.  Det blir ju extra trångt nu i helgen då alla verktyg etc måste  vara vid depåplatsen.
    Kan vi gemesamt ha bränsledunkarna uppmärkta med startnummer på en gemensam plats i närheten av challengedepå bilarna för att spara plats vid varje depåplats ?

    Jag har skrivit ut 25exemplar av besiktningsprotokollen precis som sist.  Jag finns på falkängen från fredag kväll.

     

    #42967
    Dan-Erik Hansson
    Deltagare

     Bra förslag och tack för printningen. Vi hittar en lösning på fredag kväll.

     Själv håller jag på med ett sista chansbyte av motor. Blir spännande att se om även den ryker. Skicket och milen på maskinen är väldigt oklara.

     #42968
     Henrik Ahnfeldt
     Deltagare

      Jag har förstått det som att iom LOTs så behövs ingen fysisk licens utan den ligger digitalt som tävlingsledningen har. Jag lyckades efter sju bedrövelser logga in i LOTs och ta ett foto på min licens men jag gissar att det blir ett klent startfält på lördag om man ska ha en fysisk licens eller utskrift med sig.

      (((Segrare klass lll 2015))) Scuderia V.A.N Corse #63

      #42969
      Dan-Erik Hansson
      Deltagare

       För mig som brukar kunna få alla it-system att jobba mot mig var det jätteenkelt att få ut en licensutskrift. 

       Alla förslag som innebär att funktionärenas arbete i samband med tävlingarna underlättas mottages tacksamt. 

      Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
      • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.