Årsmöte för Club Alfa Romeo Svezia 2022

Published by Club Alfa Romeo Svezia on

Årsmöte för Club Alfa Romeo Svezia 2022
Datum/Tid Plats Arrangör Kategorier
19 mar
15:00 - 17:00
Elite Hotel Carolina Tower Club Alfa Romeo Svezia

2022 års årsmöte kommer att äga rum lördagen 19 mars på Elite Hotel Carolina Tower
Det formella årsmötet startar klockan 15:00 och bör vara avslutat senast 17:00.
Därefter inbjuds till festmiddag med upptåg, utmärkelser, prisutdelning för CAR Challenge säsong 2021 och mer därtill.

Motioner (Förslag från medlemmar) ska vara styrelsen tillhanda, för yttrande till årsmötet, senast den 19:e februari på adressen styrelsen@alfaromeo.org eller per post till ordförande eller sekreterare.
Samtliga medlemmar har rätt att delta på årsmötet.

Ärenden vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse
 15. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse
 16. Val av två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte föreningens styrelseledamöter delta
 17. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Mötet kommer att sändas utan möjlighet att aktivt delta i förhandlingarna. Du når mötet via följande länk: https://meet.wotodo.com:4443/CARÅrsmöte2022

Hotellet erbjuder övernattning 19-20 mars till följande priser:
Enkelrum: 800kr
Dubbelrum: 1000kr
Bokning sker direkt hos hotellet via denna länk

Varmt välkomna önskar Styrelsen

2022

Deltagare


Joakim L
Sollentuna

Sune K
Arboga

Mikael E
Trollhättan

Stefan A
Stallarholmen

Robert H
Vällingby

Thomas S
Nynäshamn

Robert S
Skövde

Thommy L
Timmersdala

Martin A
Järfälla

Mats F
Älvsjö

Robert H
Knivsta

Hugo B
Uppsala

Hans B
Gävle

Ronny A
Ljungby

Björn N
Trelleborg

Jane I
Trelleborg

Andreas E
Norsborg

Ola M
Fjärås

Peter H
Vimmerby

Markus M
Torslanda

Axel L
Norsborg

Ragnar R
Linköping

Rickard T
Såtenäs

Mattias A
Nossebro

Thomas B
Bålsta

Magnus W
Löddeköpinge

Jens R
Bandhagen

Nils S
Bromma

Simon S
Vattholma

Robin N
Sollentuna

Eric H
Täby

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.