Årsmöte för Club Alfa Romeo Svezia 2023

Published by Club Alfa Romeo Svezia on

Årsmöte för Club Alfa Romeo Svezia 2023
Datum/Tid Plats Arrangör Kategorier
25 mar
15:30 - 17:30
Dockside Office & Coworking Club Alfa Romeo Svezia

2023 års årsmöte kommer att äga rum lördagen 25 mars på Dockside Office & Coworking
Det formella årsmötet startar klockan 15:30 och bör vara avslutat senast 17:30.
Därefter inbjuds till festmiddag på Clarion Hotel The Pier (3 minuters promenadväg från Dockside) med upptåg, utmärkelser, prisutdelning för CAR Challenge säsong 2022 och mer därtill.

Motioner (Förslag från medlemmar) ska vara styrelsen tillhanda, för yttrande till årsmötet, senast den 25:e februari på adressen styrelsen@alfaromeo.org eller per post till ordförande eller sekreterare.
Samtliga medlemmar har rätt att delta på årsmötet.

Ärenden vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse
 15. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse
 16. Val av två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte föreningens styrelseledamöter delta
 17. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Clarion Hotel The Pier erbjuder rabatterade rum för våra deltagare mellan 25-26 mars.
Enkelrum: 1085:-
Dubbelrum: 1309:-
Sista bokningsdatum 11/3
Bokning sker genom följande e-postmall

Varmt välkomna önskar Styrelsen

2023

Deltagare


Patricio S
Helsingborg

Sune K
Arboga

Mikael E
Trollhättan

Axel L
Norsborg

Lars N
Höllviken

Ola M
Fjärås

Robert H
Knivsta

Björn N
Trelleborg

Stefan A
Stallarholmen

Robert S
Skövde

Rickard T
Såtenäs

Malin A
Göteborg

Robert J
Trollhättan

Andreas E
Norsborg

Per W
Helsingborg

Joakim L
Sollentuna

Markus M
Torslanda

Hans B
Gävle

Fredrik M
Göteborg

Joakim F
Åtvidaberg

Hugo B
Uppsala

Michael E
Vetlanda

Susanne A
Göteborg

Niclas R
Lödöse

Sune S
Ronneby

Jane I
Trelleborg

Ragnar R
Linköping

Robin N
Sollentuna

Jens M
Ellös

Simon P
Skegrie

Andreas O
Uddevalla

Adam E
Göteborg

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.