Årsmöte för Club Alfa Romeo Svezia 2024

Published by Club Alfa Romeo Svezia on

Årsmöte för Club Alfa Romeo Svezia 2024
Datum/Tid Plats Arrangör Kategorier
23 mar
15:30 - 17:30
Hotel Öresund Club Alfa Romeo Svezia

2024 års årsmöte kommer att äga rum lördagen 23 mars på Hotel Öresund i Landskrona
Det formella årsmötet startar klockan 15:30 och bör vara avslutat senast 17:30.
Därefter inbjuds till festmiddag i restaurang Sofia by the sea med upptåg, utmärkelser, prisutdelning för CAR Challenge säsong 2023 och mer därtill.

Motioner (Förslag från medlemmar) ska vara styrelsen tillhanda, för yttrande till årsmötet, senast den 23:e februari på adressen styrelsen@alfaromeo.org eller per post till ordförande eller sekreterare.
Samtliga medlemmar har rätt att delta på årsmötet.

Ärenden vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse
 15. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse
 16. Val av två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte föreningens styrelseledamöter delta
 17. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Hotel Öresund erbjuder rabatterade rum för deltagare vid årsmötet.
Enkelrum: 1455:-
Dubbelrum: 1690:-
Sista bokningsdatum 11/3
Vid bokning ange följande referens: 437459
Samtliga tillgängliga rabatterade rum bokade.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

2024

Deltagare


Patrik G
Ljungby

Robert S
Svalöv

Björn N
Trelleborg

Jane I
Trelleborg

Sune K
Arboga

Axel L
Norsborg

Niclas R
Lödöse

Malin A
Göteborg

Anders M
Falkenberg

Robert J
Trollhättan

Ragnar R
Linköping

Ronny A
Ljungby

Patricio S
Helsingborg

Rickard T
Såtenäs

Joakim F
Åtvidaberg

Ayhan D
Helsingborg

Stefan A
Stallarholmen

Markus M
Torslanda

Mikael E
Trollhättan

Ola M
Fjärås

Peter J
Malmköping

Allan B
Malmö

Robert H
Brantevik

Twiggie L
Vingåker

Martin A
Järfälla

Fredrik S
Västra Frölun

Jan A
Vålberg

Per W
Helsingborg

Jacob W
Annelöv

Erika K
Annelöv

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.