Allmänna villkor

Som användare på www.alfaromeo.org skall du vara införstådd med, och ha tagit del av informationen om datalagring och samtycka till att dina personuppgifter, inklusive bilder, foruminlägg och e-post, m.fl., får lagras elektroniskt av CAR (Club Alfa Romeo Svezia) i enlighet med PuL 1998:204 och GDPR 2018-06-25. Du samtycker till att CAR delar personuppgifter med SBF/RF och MHRF som del av medlemskapet i dessa förbund. Du förstår att uppgifter du publicerar via e-post och/eller sociala medier kommer att behandlas av tredje part och att CAR inte ansvarar för deras behandling av personuppgifter.

CAR – Club Alfa Romeo Svezia
c/o Robert Hultman
Västergöksvägen 32
162 71 Vällingby
www.alfaromeo.org
styrelsen@alfaromeo.org
Tel nr 070-789 00 00
Organisationsnummer 802430-5008

All elektronisk lagring av personuppgifter i Sverige hanteras under personuppgiftslagen PuL fram till och med den 2018-05-24. Därefter ersätts den av den europeiska dataskyddsförordningen den 2018-05-25.
GDPR (General Data varukorg Regulation) Dataskyddsförordningen 25 maj 2018
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
PuL Personuppgiftslagen 1998:204
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204

Club Alfa Romeo Svezia, hädanefter CAR, vill att du som önskar öppna ett användarkonto på hemsidan (www.alfaromeo.org) och därefter bli medlem i föreningen lämnar vissa uppgifter om dig själv till föreningen. Vi vill kunna behandla personuppgifter om dig för att driva föreningen och dess hemsida (www.alfaromeo.org). En ideell förening består av sina medlemmar och ett medlemsregister är nödvändigt för att hålla en korrekt förteckning över antal medlemmar, förse SBF/RF (Svenska bilsportförbundet/Riksidrottsförbundet) och MHRF (MotorHistoriskaRiksFörbundet) med korrekt statistik över ålder/kön/m.m. på aktiva bilägare och racing-utövare, kunna distribuera medlemstidningen, samt att tillhandahålla en komplett upplevelse på föreningens hemsida avseende forum, annonser, evenemang, sociala medier och så vidare som kopplar användaren till dess aktiviteter.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är för medlemmar: namn, ålder, adress, telefonnummer, personnummer, innehav av bil, registreringsnummer samt uppgifter om hur du brukar utöva ditt bilägande och tillbringa din fritid. Och för användarkonton: namn, e-post, innehav av bil, registreringsnummer samt uppgifter om hur du brukar utöva ditt bilägande och tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Ett användarkonto krävs för att kunna delta på hemsidan och för medlemskap i föreningen, men övriga uppgifter och inlägg är inte obligatoriska. Du kan själv välja om och vilka av dina uppgifter som ska vara synliga utåt. Endast uppgifter du själv lämnar behandlas och lagras av föreningen. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom föreningen och våra huvudorganisationer SBF/RF samt MHRF.

Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom föreningar och företag inom racing-, bilförsäljnings-, reservdels-, rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa och/eller begära rättelse. CAR behandlar dock enbart uppgifter som du själv har fört in, och du har själv tillgång till och ansvar för ditt användarkonto, vilket innebär att du kan när som helst, och utan kostnad, kontrollera och/eller rätta vilka uppgifter som finns om dig i föreningens register.