Klubbarkiv

Här rattar en av klubbens pionjärer, Sten Hjalmarsson, sin Alfa Romeo 1900 Super Sprint på ett tidigt banmöte.
Club Alfa Romeo Svezias historia började 1956

Vår klubb har inte bara en lång historia. Den är också ganska väldokumenterad. Här hittar du dokument från klubbens historia, gamla nummer av Klöverbladet och andra glimtar ur klubbens förflutna.

Fysiskt har klubbens handlingar i alla år funnits spridda hos olika klubbfunktionärer. Alla kända dokument är nu samlade, ordnade och deponerade på Stadsarkivet i Sundbyberg, orten där klubben grundades. Där är de tillgängliga för medlemmar, forskare och andra intresserade. Huvuddelen av dokumenten är dock inskannade och tillgängliggjorda för klubbens medlemmar här på webbsajten.

Några glimtar ur historien

1:a mars 1956. Alfa Romeo Gruppen samlas på restaurang Stenvillan i Sundbyberg för en “enkel sammankomst för dryftandet av gemensamma intressen och gemytligt s.k. motorsnack”.  Restaurang Stenvillan var den fasta samlingspunkten de första åren. Där samlades man på torsdagar för gemensam middag (“Föreslagen diet: Ärter med fläsk eller efter önskan”), filmvisning och diskussion av bl a tekniska frågor.

20 -21 oktober 1956. Klubben ordnar sitt första banmöte. På lördagskvällen den 20:e samlades man på Stadshotellet i Karlskoga för gemensam middag. På söndagen skedde bankörningen. Bland annat hade man accelerationstestning på rakan och tidtagning av “stora kurvan”. Dessutom tidtagning för ett helt varv. En paus i körandet tvingades man dock ta. “Under gudstjänsttid ingen körning på banan”.

Maj 1976. Första numret av klubbens officiella organ, Klöverbladet, kommer ut. Tidningen var då som nu en tidsskrift med nära anknytning till klubbens verksamhet likväl som Alfa Romeo i allmänhet. Omlaget pryddes av Brabhams F1-bil för säsongen 1976 som drevs av Alfa Romeos smått legendariska boxer-12:a. Gamla Klöverblad hittar du i klöverbladsarkivet.

Maj 2002. En laddning gasglada medlemmar gjorde slag i saken och skapade en organiserad tävlingsserie, CAR Corsa. Första trevande tävlingen kördes redan hösten 2001 på Mantorp. På den tiden sköttes tidtagning med spartanska metoder men segerns sötma var lika god då som nu. Serien har utvecklats till CAR Challenge som än idag kör tävlingar vid klubbens banmöten.

November 2006. Klubben tar ett historiskt steg och väljer sin hittills enda kvinnliga ordförande. Föreningen började som en grupp som endast tillät manliga medlemmar, som dessutom var tvungna att äga en Alfa Romeo och till yttermera visso bli rekommenderade av en tidigare medlem.

Hitta i arkivet

Klöverbladsarkivet
Här finns medlemstidningen Klöverbladet som pdf:er. Samtliga nummer från första numret 1976 till de nummer som kom ut för två år sedan presenteras. Många går att läsa.

Fotoarkivet
Fotografier och fotoreportage från träffar, banmöten och andra tilldragelser. Inskickat av medlemmar, tillgängligt för medlemmar.

Klubbdokumentsarkivet
Inte alla dokument är protokoll och liknande. Här hittar du dokument som inte riktigt går att klassa mer konkret.

Styrelsearkivet
Här hittar du möteshandlingar från klubbens styrelsesammanträden. Verksamhetsåren 1956 och framåt. Inte helt komplett, men vi jobbar på det.

Årsmötesarkivet
Möteshandlingar (kallelser, föredragningslistor, protokoll, årsredovisningar m m) för klubbens årsmöten från 1956 till föregående verksamhetsår.

Resultatarkivet
Här finns en förteckning över vinnarna i de olika klasserna i klubbens tävlingsserie CAR Challenge och vissa äldre tävlingsresultat.