Förarportal

Som förare är det en del att ha koll på…

CAR Challenge tävlar i fyra klasser, klass I, klass II, klass III och Classico för appendix K-bilar. Det är upp till varje förare att inför säsongen skicka in en klassningskalkyl för att styrka sin klasstillhörighet. Kalkylen tar hänsyn till ditt fordons drivlina, vikt och tekniska beskaffenhet och ställer detta mot vårat nu gällande reglemente.

Vid varje tävlingstillfälle besiktigas bilen för att säkerställa att den kan betraktas som säker samt för att få en övergripande teknisk status på bilen inför den aktuella tävlingen. Varje förare skall ha ett förifyllt tekniskt kontrollschema med sig, för att underlätta för tävlingsledningens utsedda besiktningsperson.

Har du frågor kring klassningskalkyl, tekniskt kontrollschema eller någonting annat som rör CAR Challenge, tveka inte att maila oss på challenge@alfaromeo.org